VYHOTOVENIE STAVIEB

ZÁKLADY 

– Základové pásy z prostého betónu v kombinácií s tvárnicami DT 30mm – Základová doska železobetónová 

MURIVO 

– Nosné murivo tehlové 30 brúsená (300mm) 

– Priečkové murivo tehlové 11,5 brúsená (115mm) 

– Preklady prefabrikované + Monolitické železobetónové 

– Atikové murivo 30 brúsená + železobetónový veniec 

SCHODISKO 

– Železobetónové 

STROPY 

– Strop nad prízemím a poschodím montovaný železobetónový PREMAC – Balkón monolitický železobetónový vrátane zábradlia a povrchovej úpravy 

STRECHA 

– Štrk frakcia 8 – 16 mm, hr. 80mm 

– Povlaková krytina fólia 

– Tepelná izolácia polystyrén EPS hr. 300 mm 

– Spádové kliny polystyrén EPS hr. 10 mm – 150 mm 

FASÁDA 

– Tepelná izolácia polystyrén EPS HR. 200 mm 

– Vonkajšia fasáda silikónová hr. zrna 1,5 mm, farba biela + čierna 

PODLAHY 

– Tepelná izolácia polystyrén EPS HR. 100 mm 

– Anhydridový poter hr. 50 mm 

POVRCHY STIEN A STROPOV 

– Sadrové omietky 

– Biely náter 2x 

VÝPLNE OTVOROV 

– Vstupné dvere a balkónové dvere plastové 7 komorové s izolačným trojsklom, farba exteriér čierna, interiér biela 

– Okná plastové 7 komorové s izolačným trojsklom, farba exteriér čierna, interiér biela 

– Terasové dvere posuvné HS portál, farba exteriér čierna, interiér biela – Exteriérové parapety hliníkové farba čierna 

– Interiérové parapety PVC farba biela 

VYKUROVANIE, VETRANIE, CHLADENIE 

– Podlahové vykurovanie elektrické termokáble, termostatické nastavenie v každej miestnosti 

– Ohrev teplej úžitkovej vody elektrický bojler s vyhrievacím telesom – Centrálna rekuperácia 

– Rozvody vody interiér podľa projektovej dokumentácie 

– Rozvod vody v exteriér nezámrzný ventil na fasáde domu 

ROZVODY VODY 

– Rozvody vody interiér podľa projektovej dokumentácie 

– Rozvod vody v exteriér nezámrzný ventil na fasáde dom 

– V kúpeľni konštrukcie na závesné WC podľa PD 

ELEKTROINŠTALÁCIA 

– Rozvody prevedené podľa projektovej dokumentácie 

– Interiér vypínače a zásuvky farba biela 

– Osvetlenie ukončené spojkou 

– Kábel na elektrický zvonček 

– Predpríprava na alarm 

– Elektrický kábel pre záhradný domček, záhradné osvetlenie, studňu, závlahu 

VONKAJŠIE SPEVNENÉ PLOCHY, PLOTY, POZEMOK 

– Záhrada zarovnaná ornica 

– Vonkajšia terasa – Betónová 

– Parkovacie miesta, chodníky – Betónové 

– Oplotenie pletivo poplastované + bránička farba čierna