VYHOTOVENIE STAVIEB

ZÁKLADY 

– Základové pásy z prostého betónu v kombinácií s tvárnicami DT 300mm
– Základová doska železobetónová

MURIVO 

– Nosné murivo tehlové 30 brúsená (300mm)
– Priečkové murivo tehlové 11,5 brúsená (115mm)
– Preklady prefabrikované + Monolitické železobetónové
– Atikové murivo 30 brúsená + železobetónový veniec

SCHODISKO 

– Železobetónové 

STROPY 

– Stropy nad prízemím a poschodím montovaný železobetónový PREMAC
– Balkón monolitický železobetónový vrátane zábradlia a povrchovej úpravy

STRECHA 

– Štrk frakcia 8 – 16mm, hr 80mm
– Povlaková krytina fólia
– Tepelná izolácia polystyrén EPS hr. 300 mm
– Spádové kliny polystyrén EPS hr 10 mm – 150 mm

FASÁDA 

– Tepelná izolácia polystyrén EPS hr. 200 mm
– Vonkajšia fasáda silikónová hr. zrna 1,5 mm, farba biela + čierna

PODLAHY 

– Tepelná izolácia polystyrén EPS hr. 100 mm
– Betónový poter hr. 55 mm

POVRCHY STIEN A STROPOV 

– Interiérové omietky vápenocementové strojové
– Biely náter 2x

VÝPLNE OTVOROV 

– Vstupné dvere a balkónové dvere plastové 7 komorové s izolačným trojsklom farba exteriér čierna, interiér biela
– Okná plastové 7 komorové s izolačným trojsklom, farba exteriér čierna, interiér biela
– Terasové dvere posuvné HS portál, farba exteriér čierna, interiér biela

VYKUROVANIE, VETRANIE, CHLADENIE 

– Podlahové vykurovanie elektrické termokáble, termostatické nastavenie v každej miestnosti
– Ohrev teplej úžitkovej vody elektrický bojler s vyhrievacím telesom
– Centrálna rekuperácia

ROZVODY VODY 

– Rozvody vody interiér podľa projektovej dokumentácie 
– Rozvod vody v exteriér nezámrzný ventil na fasáde dom 
– V kúpeľni konštrukcie na závesné WC podľa PD 

ELEKTROINŠTALÁCIA 

– Rozvody prevedené podľa projektovej dokumentácie
– Interiér vypínače a zásuvky farba biela
– Osvetlenie ukončené spojkou
– Elektrický kábel pre záhradný domček, záhradné osvetlenie, studňu, závlahu

VONKAJŠIE SPEVNENÉ PLOCHY, PLOTY, POZEMOK 

– Záhrada zarovnaná ornica
– Vonkajšia terasa – Betónová
– Parkovacie miesta, chodníky – Betónové